DE KRACHT VAN KLEIN

Wat maakt basisschool Klavertje Vier zo bijzonder? 

Binnen onze school bewandelen we samen de weg naar de toekomst! Ons doel is om kinderen uitdagend te laten leren in een veilige omgeving, waarin we oog hebben voor talent. Dit doen wij op een actieve en gezonde wijze, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar wel rekening houdt met anderen. We geloven in kleinschaligheid, gaan voor kwaliteit en ieder kind wordt gezien!
  Persoonlijke aandacht
De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen, de betrokkenheid van de ouders is groot, leerkrachten kennen elk kind en er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwen. Leerkrachten zijn flexibel en inventief en er kan maatwerk worden geboden. Gespecialiseerd meer- en hoogbegaafdheidonderwijs.
   Samen sterk
Onderwijs geven vanuit onderlinge verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  Vertrouwen
Een laagdrempelige, open en eerlijke cultuur waarbij iedereen aanspreekbaar is en de deur altijd open staat.
  Ruimte voor talent
We zijn een creatieve school waarbij middels "Toon je Talent" aandacht is voor het uiten van emoties, meningen én het ontwikkelen van persoonlijke voorkeuren en talenten. Talentvorming geeft kansen!