Vermelden afwezigheid

Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u uw kind afmelden op het telefoonnummer van school: 043 - 4511535.
Graag 's ochtends bellen tussen 08.00 - 08.25 uur.

Mocht u verlof willen aanvragen voor uw kind, neem dan contact op met onze directeur,
dhr. Roel van den Bosch of adjunct directeur mw. Karin Janssen. 

Nieuwe ouders

Onze school is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.